Disclaimer DUUSK

DUUSK Grafmonumenten

Disclaimer

grafmonumenten.duusk.nl/

Disclaimer voor http://www.grafmonumenten.duusk.nl/ Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://www.grafmonumenten.duusk.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door DUUSK. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DUUSK is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DUUSK. Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DUUSK te mogen claimen of te veronderstellen. DUUSK streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. DUUSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.grafmonumenten.duusk.nl/ op deze pagina.

Uw verhaal

Wordt bij DUUSK vertaald

 • “We horen graag eest uw verhaal en wat u exact verwacht van de prijs en het ontwerp”

  — Ontwerp en realisatie

 • “Zo kunnen we u de juiste voorbeelden laten zien die aan uw verwachting voldoen”

  — Afstemmen verwachting en resultaat

 • “Wij willen voorkomen dat u meer uit gaat geven dan dat u gepaldn had”

  —Handelen in emotie

 • “Wij willen graag dat laten zien wat uw verhaal exact weergeeft”

  —Tevreden klanten

 1. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 2. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 3. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 4. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co